Adalet Bakanlığı’ndan Ankara ve İzmir Barosu’na tepki

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devleti olduğu, Kur’an-ı Kerim öğretiminin Anayasa ve maddelerin garantisinin altında olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ankara ve İzmir Barolarının ideolojik yorumları ile değil Anayasa ve maddelere nazaran yönetilmekte ve yönetilmeye de devam edileceğinin altının çizildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devletidir. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve merasimlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden ötürü kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin nezaret ve kontrolü altında yapılır. Hukuk devletinde laiklik prensibi din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir. Kur’an-ı Kerim öğretimi anayasa ve maddelerimizin teminatı altındadır. Yaz Kur’an Kursları da kanun ve öbür mevzuatta belirtilen yöntem ve asıllara nazaran Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 bin civarında işçinin bulunduğu Ankara Adliyesinde çalışanlardan gelen taleplerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kursu açılması kararı almıştır. Yaz Kur’an Kurslarına iştirak ihtiyaridir; rastgele bir mecburilik yoktur. Bunun yanında Ankara Adliyesinde çalışandan gelen talepler üzerine fotoğraf, müzik vb. Pek çok toplumsal ve kültürel aktiflik de yapılmaktadır. Anayasa’nın 24’üncü unsurunda ‘Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden ötürü kınanamaz ve suçlanamaz’ kararına karşın Ankara Barosu ile İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur’an Kursuna katılacak bireyler yahut çocuklarını gönderecek velileri hem kınamakta ve hem de suçlamaktadır. Ayrıyeten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını hata işlemekle itham etmekte, hesap sormakla tehdit etmektedir. Açıklamalardaki üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hâlâ koruduğunu göstermektedir. Bu ilkel ve çağdışı zihniyet, aziz milletimizin vicdanında geçmişte olduğu üzere bugün de gelecekte de karşılık bulmayacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ankara ve İzmir Barolarının ideolojik yorumları ile değil Anayasa ve maddelere nazaran yönetilmektedir ve yönetilmeye de devam edecektir.”