Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanlarından AYT 2022 değerlendirmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 18 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) dün tamamlandı. Toplam 160 soru ve 180 dakika olan imtihanda öğrenciler hazırlandıkları puan tiplerine nazaran testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime nazaran YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Kısmı Lideri Işıl Can Tercih Devri İçin Tekliflerde Bulundu:

“Tercih Yaparken Önceliğinizi İlgi, Yetenek ve Amaçlarınıza Nazaran Belirleyin”

Bu yıl Yükseköğretim Heyetinin YKS’ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren ilgili puan çeşitlerinde imtihan puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim muvaffakiyet puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Sonuçların açıklanması ile tercih danışmanlığı sürecinin başlayacağını belirten Tabiat Koleji Lise Rehberlik Kısım Lideri Işıl Can, öğrenci ve velilere kıymetli tavsiyelerde bulundu. YKS’nin bir sıralama imtihanı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara nazaran en üst puandan en alt puana gerçek giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri kısımlara yerleşeceklerini belirten Işıl Can, “Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken kimi programlardaki muvaffakiyet sıralaması şartı devam edecek. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan çeşidinde belirlenen en düşük muvaffakiyet sırasına nazaran tercihlerini yapabileceklerdir. Tercihlerde üniversite eğitimi ve öğrenciye kazandıracağı mesleksel yeterlilik mevzularının kıymetlendirilmesi değerlidir.” dedi. Tabiat Koleji Lise Rehberlik Kısım Lideri Işıl Can, öğrencilerin mesleklerinde belirleyici olan, öz geçmişlerinin değerli bir kesimi olacak kısım tercihlerinde ilgi, yetenek, amaç ve hayallerine öncelik vermelerini önerdi. Can ayrıyeten tercihlerin tüm yıl boyunca öğrencileri yakından takip eden, ilgi, yetenek ve amaçlarını, güçlü olduğu taraflarını tanıyan uzman bireylerle yapılmasının da hayli değerli olduğunu belirtti.

Doğa Koleji Türk Lisanı ve Edebiyatı Kısım Lideri Emrah Özcan:

“EDEBİYAT TESTİNDE DİVAN EDEBİYATI SORULARI BELİRLEYİCİYDİ”

 2022 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, imtihanın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat periyotları ile paralel sorulmuş olup divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız imtihanlarla misal olarak tartı verilmiştir. Bu imtihanda tüm edebi periyotlara ilişkin kazanımların çabucak hemen hepsinden soru sorulmuştur. Birçok kazanıma sahip olan Cumhuriyet Dönemi’nden yalnızca iki sorunun sorulması imtihan ekseninin divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza yer oluşturmuştur. Son yıllarda pek sorulmayan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde yer alan Destan Dönemi’nden bir soru sorulmuş olup âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı kazanımlarını içeren direkt bir soruya yer verilmemiştir. Anonim halk edebiyatında yer alan klâsik Türk tiyatrosundan geçen yıl da olduğu üzere bir soru gelmiştir.

Beklendiği üzere bu yıl da edebi akım sorusu sorulmuştur. Geçen sene divan edebiyatı düzyazı çeşidinde sorulan tezkire yerine bu yıl gazavatnâme sorulmuştur. Tanzimat, Servetifünûn ve Ulusal Edebiyat Dönemleri’nden de birer soru yer almıştır. İmtihanda dikkat cazibeli olan öbür bir istikamet ise edebî sanatlar sorusunun divan şiirinin bir beyti üzerinden sorulmuş olmasıdır. Ayrıyeten imtihanda 6 adet manaya ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verilmiştir. Kampüslerimizde öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler sonucunda; imtihanda yer alan kazanımların yıl içerisinde kullanılan kaynaklarımız ve uyguladığımız deneme imtihanlarımız ile paralellik gösterdiği yorumunu yapabiliriz. İmtihanı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların direkt bilgiyi ölçen değil; tahlil ve sentez üzere üst seviye maharetler gerektiren nitelikte, evvelki yıla nazaran daha güç ve ayırt ediciliği yüksek bir imtihan olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Kısım Lideri Dilek Uz:

“MATEMATİK GEÇEN YILA NAZARAN YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ”

2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere nazaran her sene olduğu üzere direkt bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. İmtihanda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dâhil) sorusuna yanıt vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından tahlil seviyesinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici birer soru sorulduğu ve birinci sefer Riemann integralinin sorulduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Tersine trigonometrik denklem ve türevde azamî ve en az sorularına yer yerilmemesi şaşırtmıştır. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat-1 sorusu) yapılabilir olduğu lakin polinom sorusunun dikkat cazibeli olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından gelmiştir. Geometri soru kurgularının anlaşılabilirliği belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme hünerlerini kullanmalarını gerekmiştir. Koni ve çember sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Geçen seneye nazaran matematik sorularının daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından lisana getirilmiştir.

Doğa Koleji Fizik Kısım Lideri Sema Balkan:

“FİZİK KAZANIMLARINA HÂKİMİYETİ ÖLÇEN BİR SINAVDI”

 2022 AYT imtihanında adayların 11. ve 12. sınıf husus kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak tahlil ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 6’sı 11. sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesindeki vektörler, Newton’ın hareket kanunları, itme ve çizgisel momentum, kolay makineler, tork bahislerinden, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler bahislerinden çıkmıştır. Soruların 8’i 12. sınıf “dalga mekaniği” ünitesi dalgalarda Doppler olayı, çağdaş fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesindeki görüntüleme teknolojileri, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden büyük patlama ve kainatın oluşumu, çağdaş fizik ünitesinden Compton saçılması, özel görelilik, çembersel hareket ünitesinden Kepler kanunları, düzgün çembersel hareket, ve kolay harmonik hareket ünitesinden soruldu. Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara nazaran soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta seviye olduğunu söyleyebiliriz. 11. ve 12. sınıf bahis kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu imtihanda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Kimya Kısım Lideri İbrahim Tipken:

“KİMYA BİLGİYİ ÖLÇTÜ”

2022 YKS’nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere nazaran evvelki yıllarda olduğu üzere 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf çağdaş atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal yansımalarda güç, kimyasal yansımalarda istikrar ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal yansımalarda sürat ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir.

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 2020 YKS’yi anımsatan bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik hünerler isteyen bir usulde gelmiştir. 11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve temel kazanımları ölçmeye yönelik soruların imtihan hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, imtihanın makul bir zorluk derecesinde olduğunu göstermiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Kısım Lideri Muhammet Kılıçöz:

“BİYOLOJİ SORULARI BİLEN İLE BİLMEYENİ AYIRT ETTİ”

Öğrencilerimizden aldığımız dönütler sonucunda, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji imtihanının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve güç seviyede soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir imtihan olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında bahis içeriklerinin emsal olduğu görülmüştür. Lakin biyoloji sorularının çoğunluğu direkt öğrencinin bilgisini kullanma marifetini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğü görülmüştür.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerinin kazanımlarına ilişkin olup; 11.sınıf insan fizyolojisi, komünite ve popülasyon ekolojisi, 12. sınıf genden proteine, canlılarda güç dönüşümleri, bitki biyolojisi ünitelerinden çıkmış olup kademelerin müfredatında sayıca emsal bir dağılım göstermiştir.

Doğa Koleji Tarih Kısım Lideri Cem Şimşek:

“GENELİ BİLDİĞİMİZ ÜZERE LAKİN SÜRPRİZİ DE VAR”

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere nazaran bu yıl AYT imtihanında ED-SOS-1 ve SOS-2 kısımlarında tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadı. Daha evvelki yıllarda olduğu üzere soruların büyük kısmı direkt bilgi gerektiren sorulardı.  Lakin bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir ortaya getirerek yorum yapma hüneri üzere özellikleri gerekli kılan sorular da vardı. Her iki kısımla ilgili sorular için şu yorumları yapabiliriz:

ED/SOS-1 kısmında soruların sınıflara nazaran dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 2, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Soruların geneli, test çözen her öğrencinin kolay kolay hatırlayabileceği sorulardı. Bununla birlikte, direkt bilgi gerektiren yahut verilen bilgilere bakılarak yorum maharetini ölçen sorular da vardı. Lidyalıların, Mevalî siyasetinin, Karamanoğulları, Ekber ve Erşed Sistemi’nin ve 1921 Ankara Antlaşması’nın sorulduğu sorular her test kitabında karşılaşılabilecek nitelikte sorulardı. Bunun yanında, Enes Öğretmenli ve II. Murat’ın tekrar Osmanlı ordusunun başına geçerek Varna Savaşı’nı kazandığı sorular ise bilinen bilgilerin yine harmanlanmasını gerekli kılan sorulardı. Bu yıl ED/SOS-1 kısmında en enteresan gelen ve detay bilgi isteyen soru kuşkusuz, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 1939’ da imzaladığı Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’na karşın savaş açmadığı devletin sorulduğu soruydu. Bu soru ile ilgili bilgiyi öğrenciler kendi bilgilerini bir ortaya getirip sonuç çıkartarak çözebilirlerdi.

“AYT TARİH SORULARI EVVELKİ YILLARI EMSAL ZORLUKTAYDI”

SOS-2 kısmında ise soruların sınıflara nazaran dağılım oranları şöyleydi: 9. sınıftan 3, 10. sınıftan 3, 11. sınıftan 1 ve 12. sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Sos-2 kısmında nispeten değişik olan sorular Uygurlarla ilgili olan soru ve Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi ile ilgili soru idi. Uygurlar sorusunda verilen ön bilgi paragrafında Gök Tengri kavramının yanında Ay Tengri kavramının kullanılması bilgiyi değişik hale getirmekteydi. Zira MEB kitabında Birinci Türk devletleri ile ilgili bahislerde Ay Tengri tabiri yok. Bu ifadeyi öğrenciler birinci kere bu imtihanda görmüş oldular ve daha evvelki bilgileri ile yorumlayarak, çıkarım yaparak soruyu çözebildiler. Ayrıyeten, Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi’ nin uygulanması sırasında merkezî otoriteyi güçlü tutabilmek maksadıyla yaptığı uygulama da tekrar bu imtihan ile öğrencilerin bilgi dağarcığına girmiş oldu. Bunların dışındaki sorular ise yeniden çabucak hemen her soru bankasında görülebilecek nitelikte sorulardı. Sonuç olarak bu yılki AYT tarih soruları zorluk seviyesi olarak evvelki yıllarla benzeri zorluktaydı. Test çözmeyi alışkanlık hâline getiren ve yorum hünerini geliştiren öğrenciler için yapılabilir sorulardı.

Doğa Koleji Coğrafya Kısım Lideri Osman Nuri Yakupoğlu:

“BEKLENİLMEYEN BİR SORU YOKTU”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT’de yer alan Coğrafya-1 kısmında 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 kısmında ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu imtihanda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı imtihanın zorluk seviyesi orta olarak görülmüştür. Genel coğrafik bilgiye ve coğrafik sorgulama marifetine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir imtihan olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme imtihanlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Doğa Koleji İdeoloji Kısım Lideri Sabri Yılmaz:

“FELSEFE KÜMESİ SORULARINDA ZORLAYICI SORU YOKTU”

Sorular TYT imtihanına nazaran daha kolaydı. İdeolojide varlık ideolojisi ve bilgi ideolojisinden sorular vardı. Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt kollarından sorular vardı. Mantıktaki sorular yüklü olarak klasik mantık sorularıydı.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kısım Lideri Abdullah Albayrak:

“ÖĞRENCİLERİN BİLGİ SEVİYELERİNİ SINAYAN BIR SINAVDI”

2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) imtihanında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir biçimde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz. Hristiyanlıkta teslis inancı; ateizm, deizm ve nihilizm üzere akımlar; fıkıh, tefsir, kelam, tasavvuf ve rasathanelerle ilgili 4 soru hem bilgi hem tahlili birlikte isteyen sorular olarak karşımıza çıktı. Dünya hayatının geçiciliği ve emek-kazanç ile ilgili sorular da yorum ve tahlil gerektiren 2 soruydu. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren güç sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının ehemmiyetini ortaya çıkarmıştır. İmtihanı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz üzere kavram bilgisini ölçen soruların yükte olduğu görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji olarak şiddetli YKS maratonunu tamamlayan tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını ve hoş sonuçlar almasını temenni ediyoruz.