TBMM lise mezunu 50 KPSS ile personel alımı! Başvuru şartları neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) kontratlı işçi alımı için müracaat süreci başladı.Yapılan açıklamada “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci hususunun (b) fıkrası kararı doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası temel alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere kontratlı işçi alınacaktır’’ tabirlerine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

 • Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 •  Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

ŞOFÖR ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

 2. 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 

 3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine nazaran en az yeni tip D sınıfı şoför dokümanına sahip olmak, 

 4. Şoför olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

 5. SRC 2 evrakına sahip olmak, 

 6. Psikoteknik dokümanına sahip olmak.

TEKNİSYEN ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Süreç alanlarının birinden mezun olmak, 

 2. 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSSP94) en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE VAKİT VE NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana müracaatlar 20 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başladı ve 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. 

Başvuru süreçleri Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile yahut öteki formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca bir unvan için müracaat yapabilecektir. Birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Aranan kaidelerden rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. Kontratlı Takviye İşçisi (Şoför) konumuna başvuran adayların Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK uzun vade hizmet dökümü, SRC 2 dokümanını ve Psikoteknik kıymetlendirme evrakını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir.